Angażujemy się

Dla twórców i założycieli portalu Mobilna Parafia od samego początku jasne było, że nasze zaangażowanie społeczne nie może ograniczać się do Ewangelizacji z wykorzystaniem usług SMS. Chcemy pójść o krok dalej i wspierać bezpośrednio wspólnoty, których celem jest pomaganie innym.

Dlatego od samego początku aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach ważnych dla każdego chrześcijanina w naszym kraju. Udostępniamy nieodpłatnie nasze narzędzia  do komunikacji SMS różnego typu fundacjom i organizacjom chrześcijańskim. Tak dzieje się choćby w przypadku Przystanku Jezus.

Jako firma wspieramy  finansowo ważne inicjatywy społeczne, jak choćby program profilaktyki uzależnień „Żyj poza Klatką” fundacji Głos Ewangelii oraz wiele, wiele innych. Nasze zaangażowanie ma również wymiar duchowy – nigdy nie zapominamy o naszych przyjaciołach w codziennej modlitwie.

Wsparliśmy m.in.: