Aktualności

Wspieram TO!

Po kilku latach działalności zdecydowaliśmy się otworzyć naszą Fundację na możliwość angażowania innych osób... Stąd zakładka "Wspieram", ułatwiająca dokonywanie wpłat na rzecz inicjatywy Mobilnej Parafii. Wiedząc jak wiele dobra otrzymujemy ofiarując potrzebującym swój czas, pieniądze, technologię, nie chcemy tego dłużej zatrzymywać dla siebie. Teraz każdy może mieć udział w projektach ewangelizacyjnych, wydawanych materiałach, czy promowanych inicjatywach chrześcijańskich. Zapraszamy do naszej nowej sekcji WSPIERAM